Instrucțiuni de redactare a rezumatului

Rezumatul lucrării poate fi trimis folosind aplicația on-line sau la adresa de mail laura.popa@pproevents.com

 

Rezumatul va fi redactat în engleză și română.

Fișierul unic conținând rezumatele în română și engleză va fi denumit: Numele dvs.+Titlul lucrare

MODEL

Structura rezumatelor:

 • Titlul cu majuscule, pe rând separat, având maxim 100 de caractere
 • Numele autorilor scrise pe un rând şi în câmpurile dedicate pentru fiecare în parte, respectând ordinea: autor principal, coautori (fără titluri academice). Autorii vor fi scriși sub forma prenume, nume.
 • Afilierea autorilor (instituţie, oraș, pe rând separat, în ordinea autorilor)
 • Textul în limba română se va scrie obligatoriu cu diacritice!
 • Pentru redactarea textului se va folosi Times New Roman,11pt
 • Textul propriu zis va avea maxim 250 de cuvinte cuprinzând obligatoriu: introducere, material și metodă, rezultate și concluzii
 • Nu se acceptă tabele, grafice, fotografii şi bibliografia în rezumat
 • Abrevierile vor fi explicate la prima apariție în text
 • Se va insera obligatoriu un rând separat pentru maximum 3 cuvinte cheie
 • Abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.
 • Conținutul rezumatului este în totalitate responsabilitatea autorului.
Înregistrarea rezumatelor este indisponibilă
Termenul limită pentru înregistrarea participanților a fost 28.02.2022, ora 23:59!